okładka

Praca dyplomowa z bezpieczeństwa : wprowadzenie do badań

Chmieliński, Bogdan Autor, Grochowski, Lech Autor, Lubiewski, Paweł Autor, Majer, Piotr Autor, Wawrzusiszyn, Andrzej Autor Redakcja, Difin

Rok wydania: 2016.

Nauki o bezpieczeństwie, Praca dyplomowa, Materiały pomocnicze, Opracowanie

Autor
Chmieliński, Bogdan Autor
Grochowski, Lech Autor
Lubiewski, Paweł Autor
Majer, Piotr Autor
Wawrzusiszyn, Andrzej Autor Redakcja
Difin
Tytuł
Praca dyplomowa z bezpieczeństwa : wprowadzenie do badań
ISBN
978-83-8085-093-4 :
Miejsce wydania
Warszawa :
Wydawnictwo
Difin,
Rok wydania
2016.
Objętość
186 stron :
Rozmiary
23 cm.
Seria
Zarządzanie Bezpieczeństwem
Informacje dodatkowe
Bibliografia przy rozdziałach.
Hasła przedmiotowe
Nauki o bezpieczeństwie
Praca dyplomowa
Materiały pomocnicze
Opracowanie
Streszczenie
Wprowadzenie 1. Nauka i jej upowszechnianie 1.1. Cele i zadania nauki oraz jej systematyka 1.2. Zasady pisarstwa naukowego 1.3. Systematyka publikacji naukowych 1.4. Zjawiska naganne 2. Podstawowe problemy metodologiczne 2.1. Istota badań naukowych 2.2. Metodologia badań naukowych 2.3. Typologia metod badawczych 2.4. Typologia technik i narzędzi badawczych 2.5. Typologia zmiennych i wskaźników badawczych 2.6. Teren badań. Próba badawcza 3. Obszar badawczy nauki o bezpieczeństwie 3.1. Bezpieczeństwo w ujęciu etymologiczno-ewolucyjnym 3.2. Ujęcie podmiotowe bezpieczeństwa 3.3. Ujęcie przedmiotowe bezpieczeństwa 3.4. Ujęcie mieszane bezpieczeństwa 3.5. Bezpieczeństwo w systemie polskiej nauki 4. Konstrukcja i wymogi edytorsko-redakcyjne pracy dyplomowej 4.1. Zasadnicze elementy pracy dyplomowej 4.2. Wymogi dotyczące konstrukcji pracy dyplomowej 4.3. Aparat naukowy pracy dyplomowej 4.4. Elementy uzupełniające 5. Organizacja i etapy procesu badawczego 5.1. Rodzaje badań empirycznych 5.2. Proces badawczy 5.3. Tworzenie sytuacji problemowej, sprecyzowanie tematu badań (pracy) 5.4. Formułowanie przedmiotu, celu, problemu i hipotezy badawczej 5.5. Dobór metod, technik i narzędzi badawczych 5.6. Badania właściwe 5.7. Opracowanie i uogólnienie wyników badań, weryfikacja hipotez 6. Analiza materiału badawczego 6.1. Literatura przedmiotu 6.2. Źródła prawa i akty prawne 6.3. Źródła archiwalne 6.4. Źródła wywołane 6.5. Dokumenty 6.6. Źródła internetowe 7. Organizacja i przebieg egzaminu dyplomowego 7.1. Procedura przygotowania pracy dyplomowej 7.2. Warunki przystąpienia do egzaminu dyplomowego 7.3. Przygotowanie (się) do egzaminu dyplomowego 7.4. Przebieg egzaminu dyplomowego 7.5. Zakończenie studiów Załączniki Noty autorskie
020
%a 9788380850934
245
%a Praca dyplomowa z bezpieczeństwa : %b wprowadzenie do badań /
260
%a Warszawa : %b Difin, %c 2016.
300
%a 186 stron : %b ilustracje, mapa, wykresy ; %c 23 cm.
490
%a Zarządzanie Bezpieczeństwem
504
%a Bibliografia przy rozdziałach.
520
%a Wprowadzenie 1. Nauka i jej upowszechnianie 1.1. Cele i zadania nauki oraz jej systematyka 1.2. Zasady pisarstwa naukowego 1.3. Systematyka publikacji naukowych 1.4. Zjawiska naganne 2. Podstawowe problemy metodologiczne 2.1. Istota badań naukowych 2.2. Metodologia badań naukowych 2.3. Typologia metod badawczych 2.4. Typologia technik i narzędzi badawczych 2.5. Typologia zmiennych i wskaźników badawczych 2.6. Teren badań. Próba badawcza 3. Obszar badawczy nauki o bezpieczeństwie 3.1. Bezpieczeństwo w ujęciu etymologiczno-ewolucyjnym 3.2. Ujęcie podmiotowe bezpieczeństwa 3.3. Ujęcie przedmiotowe bezpieczeństwa 3.4. Ujęcie mieszane bezpieczeństwa 3.5. Bezpieczeństwo w systemie polskiej nauki 4. Konstrukcja i wymogi edytorsko-redakcyjne pracy dyplomowej 4.1. Zasadnicze elementy pracy dyplomowej 4.2. Wymogi dotyczące konstrukcji pracy dyplomowej 4.3. Aparat naukowy pracy dyplomowej 4.4. Elementy uzupełniające 5. Organizacja i etapy procesu badawczego 5.1. Rodzaje badań empirycznych 5.2. Proces badawczy 5.3. Tworzenie sytuacji problemowej, sprecyzowanie tematu badań (pracy) 5.4. Formułowanie przedmiotu, celu, problemu i hipotezy badawczej 5.5. Dobór metod, technik i narzędzi badawczych 5.6. Badania właściwe 5.7. Opracowanie i uogólnienie wyników badań, weryfikacja hipotez 6. Analiza materiału badawczego 6.1. Literatura przedmiotu 6.2. Źródła prawa i akty prawne 6.3. Źródła archiwalne 6.4. Źródła wywołane 6.5. Dokumenty 6.6. Źródła internetowe 7. Organizacja i przebieg egzaminu dyplomowego 7.1. Procedura przygotowania pracy dyplomowej 7.2. Warunki przystąpienia do egzaminu dyplomowego 7.3. Przygotowanie (się) do egzaminu dyplomowego 7.4. Przebieg egzaminu dyplomowego 7.5. Zakończenie studiów Załączniki Noty autorskie
650
%a Nauki o bezpieczeństwie
650
%a Praca dyplomowa
655
%a Materiały pomocnicze
655
%a Opracowanie
700
%a Chmieliński, Bogdan %e Autor
700
%a Grochowski, Lech %e Autor
700
%a Lubiewski, Paweł %e Autor
700
%a Majer, Piotr %e Autor
700
%a Wawrzusiszyn, Andrzej %e Autor%e Redakcja
710
%a Difin
920
%a 978-83-8085-093-4 :