okładka

Bezpieczeństwo i jakość żywności

Kowalczyk, Stanisław, Wydawnictwo Naukowe PWN

Rok wydania: cop. 2016.

Bezpieczeństwo żywności, Jakość żywności, Żywność wygodna, Nieuczciwa konkurencja, Prawo żywnościowe, Zanieczyszczenie żywności, Nadzór sanitarny nad żywnością, Organizacje międzynarodowe, Żywność, Polska, Monografia, 2001-

Autor
Kowalczyk, Stanisław
Wydawnictwo Naukowe PWN
Tytuł
Bezpieczeństwo i jakość żywności
ISBN
978-83-01-18732-3
Miejsce wydania
Warszawa :
Wydawnictwo
Wydawnictwo Naukowe PWN,
Rok wydania
cop. 2016.
Objętość
415 s. :
Rozmiary
24 cm.
Hasła przedmiotowe
Bezpieczeństwo żywności
Jakość żywności
Żywność wygodna
Nieuczciwa konkurencja
Prawo żywnościowe
Zanieczyszczenie żywności
Nadzór sanitarny nad żywnością
Organizacje międzynarodowe
Żywność
Polska
Monografia
2001-
Informacje dodatkowe
Bibliografia, netografia na stronach 310-328.
Pierwsza na rynku polskim praca, która w wieloaspektowy sposób przedstawia zagadnienia związane z bezpieczeństwem i jakością żywności. Tematyka ta należy obecnie do jednego z głównych nurtów rozważań w obszarze współczesnych problemów rozwoju gospodarki światowej. Globalizacja ukształtowała nowe struktury ekonomiczne, włączając w nie także sferę agrobiznesu i wyżywienia. Konsekwencją tego stanu rzeczy są zarówno zjawiska i tendencje pozytywne, jak i groźne procesy negatywne. Do takich należy przede wszystkim wzmożone zjawisko oszustw żywnościowych i w efekcie utrata bezpieczeństwa żywności. Ma to swój wymiar zdrowotny, związany z walorami odżywczymi żywności i ich utratą w wyniku skażenia oraz ekonomiczny, polegający na pozyskaniu nieekwiwalentnej w stosunku do kosztów nabycia wartości użytkowej w następstwie zakupu żywności zafałszowanej. W książce przedstawiono ważne dla współczesnego wytwórcy oraz konsumenta zagadnienia, jak koncepcje bezpieczeństwa żywnościowego i żywienia, suwerenność żywnościowa, jakość żywności, jej fałszowanie oraz obrona żywności przed działaniami o charakterze bioterrorystycznym. Praca zawiera unikatowe rozważania na temat systemów bezpieczeństwa żywności na świecie, modeli ryzyka w tym obszarze, skali fałszerstw żywnościowych na świecie, w tym koncepcję tzw. drugiej fali oszustw żywnościowych, sformułowaną na bazie analizy wykazu ponad 700 znaczących incydentów żywnościowych z ostatnich 200 lat. Rozważania te są uzupełnione prezentacją wybranych, znaczących inicjatyw w zakresie bezpieczeństwa na świecie tak w wymiarze międzynarodowych (Codex Alimentarius), jak i regionalnym (System RASFF), wreszcie krajowym. Autor proponuje również działania, jakie powinny być podjęte na szczeblu globalnym i regionalnym, by zapewnić bezpieczeństwo żywności współczesnemu konsumentowi. [PWN, 2021]
020
%a 9788301187323
100
%a Kowalczyk, Stanisław
245
%a Bezpieczeństwo i jakość żywności /
260
%a Warszawa : %b Wydawnictwo Naukowe PWN, %c cop. 2016.
300
%a 415 s. : %b il. ; %c 24 cm.
504
%a Bibliografia, netografia na stronach 310-328.
504
%a Pierwsza na rynku polskim praca, która w wieloaspektowy sposób przedstawia zagadnienia związane z bezpieczeństwem i jakością żywności. Tematyka ta należy obecnie do jednego z głównych nurtów rozważań w obszarze współczesnych problemów rozwoju gospodarki światowej. Globalizacja ukształtowała nowe struktury ekonomiczne, włączając w nie także sferę agrobiznesu i wyżywienia. Konsekwencją tego stanu rzeczy są zarówno zjawiska i tendencje pozytywne, jak i groźne procesy negatywne. Do takich należy przede wszystkim wzmożone zjawisko oszustw żywnościowych i w efekcie utrata bezpieczeństwa żywności. Ma to swój wymiar zdrowotny, związany z walorami odżywczymi żywności i ich utratą w wyniku skażenia oraz ekonomiczny, polegający na pozyskaniu nieekwiwalentnej w stosunku do kosztów nabycia wartości użytkowej w następstwie zakupu żywności zafałszowanej. W książce przedstawiono ważne dla współczesnego wytwórcy oraz konsumenta zagadnienia, jak koncepcje bezpieczeństwa żywnościowego i żywienia, suwerenność żywnościowa, jakość żywności, jej fałszowanie oraz obrona żywności przed działaniami o charakterze bioterrorystycznym. Praca zawiera unikatowe rozważania na temat systemów bezpieczeństwa żywności na świecie, modeli ryzyka w tym obszarze, skali fałszerstw żywnościowych na świecie, w tym koncepcję tzw. drugiej fali oszustw żywnościowych, sformułowaną na bazie analizy wykazu ponad 700 znaczących incydentów żywnościowych z ostatnich 200 lat. Rozważania te są uzupełnione prezentacją wybranych, znaczących inicjatyw w zakresie bezpieczeństwa na świecie tak w wymiarze międzynarodowych (Codex Alimentarius), jak i regionalnym (System RASFF), wreszcie krajowym. Autor proponuje również działania, jakie powinny być podjęte na szczeblu globalnym i regionalnym, by zapewnić bezpieczeństwo żywności współczesnemu konsumentowi. [PWN, 2021]
648
%a 2001-
650
%a Bezpieczeństwo żywności
650
%a Jakość żywności
650
%a Żywność wygodna
650
%a Nieuczciwa konkurencja
650
%a Prawo żywnościowe
650
%a Zanieczyszczenie żywności
650
%a Nadzór sanitarny nad żywnością
650
%a Organizacje międzynarodowe
650
%a Żywność
651
%a Polska
655
%a Monografia
710
%a Wydawnictwo Naukowe PWN
920
%a 978-83-01-18732-3