SRVE0255E: Nie zdefiniowano grupy WWW/hosta wirtualnego na potrzeby obsługi żądania /register/index.html.


SRVE0255E: Nie zdefiniowano grupy WWW/hosta wirtualnego na potrzeby obsługi żądania 10.4.22.16:9080.


IBM WebSphere Application Server