okładka

Organizacje publiczne : zarządzanie konkurencyjnością

Bednarczyk, Małgorzata, Wydawnictwo Naukowe PWN

Rok wydania: 2001.

Przedsiębiorstwo konkurencyjność., Przedsiębiorstwo organizacja., Zarządzanie strategiczne, Organizacje zarządzanie podręcznik akademicki, Przedsiębiorstwo organizacja podręcznik akademicki, Zarządzanie strategiczne metody podręcznik akademicki, Organizacje zarządzanie podręcznik akademicki, Przedsiębiorstwo organizacja podręcznik akademicki, Zarządzanie strategiczne metody podręcznik akademicki, Podręcznik

Autor
Bednarczyk, Małgorzata
Wydawnictwo Naukowe PWN
Tytuł
Organizacje publiczne : zarządzanie konkurencyjnością
ISBN
83-01-13574-3
Miejsce wydania
Warszawa :
Wydawnictwo
Wydaw. Naukowe PWN,
Rok wydania
2001.
Objętość
242, [1] s. :
Rozmiary
21 cm.
UKD
658.1/.5.012.4:339.137](07)
658.115.012.4:061.1/.2:334.724:339.137](075.8)
658.115.012.4:061.1/.2:334.724:339.137](075.8)
Informacje dodatkowe
Bibliogr. Bibliogr.
Bibliogr. s. 232-240.
Wykaz przepisów prawnych s. 240-241.
Bibliogr. s. 232-240.
Wykaz przepisów prawnych s. 240-241.
Dla menedżerów organizacji publicznych oraz osób studiujących nauki ekonomiczne i humanistyczne w zakresie zarządzania.
Dla menedżerów organizacji publicznych oraz osób studiujących nauki ekonomiczne i humanistyczne w zakresie zarządzania.
Hasła przedmiotowe
Przedsiębiorstwo konkurencyjność.
Przedsiębiorstwo organizacja.
Zarządzanie strategiczne
Organizacje zarządzanie podręcznik akademicki
Przedsiębiorstwo organizacja podręcznik akademicki
Zarządzanie strategiczne metody podręcznik akademicki
Organizacje zarządzanie podręcznik akademicki
Przedsiębiorstwo organizacja podręcznik akademicki
Zarządzanie strategiczne metody podręcznik akademicki
Podręcznik
020
%a 8301135743
080
%a 658.1/.5.012.4:339.137](07)
080
%a 658.115.012.4:061.1/.2:334.724:339.137](075.8)
080
%a 658.115.012.4:061.1/.2:334.724:339.137](075.8)
100
%a Bednarczyk, Małgorzata
245
%a Organizacje publiczne : %b zarządzanie konkurencyjnością /
260
%a Warszawa : %b Wydaw. Naukowe PWN, %c 2001.
300
%a 242, [1] s. : %b il. ;%b m., rys., wykr. ;%b il. ;%b m., rys., wykr. ; %c 21 cm.
504
%a Bibliogr.%a Bibliogr.
504
%a Bibliogr. s. 232-240.
504
%a Wykaz przepisów prawnych s. 240-241.
504
%a Bibliogr. s. 232-240.
504
%a Wykaz przepisów prawnych s. 240-241.
521
%a Dla menedżerów organizacji publicznych oraz osób studiujących nauki ekonomiczne i humanistyczne w zakresie zarządzania.
521
%a Dla menedżerów organizacji publicznych oraz osób studiujących nauki ekonomiczne i humanistyczne w zakresie zarządzania.
650
%a Przedsiębiorstwo %x konkurencyjność.
650
%a Przedsiębiorstwo %x organizacja.
650
%a Zarządzanie strategiczne
650
%a Organizacje %v podręcznik akademicki %x zarządzanie
650
%a Przedsiębiorstwo %v podręcznik akademicki %x organizacja
650
%a Zarządzanie strategiczne %v podręcznik akademicki %x metody
650
%a Organizacje %v podręcznik akademicki %x zarządzanie
650
%a Przedsiębiorstwo %v podręcznik akademicki %x organizacja
650
%a Zarządzanie strategiczne %v podręcznik akademicki %x metody
655
%a Podręcznik
710
%a Wydawnictwo Naukowe PWN
920
%a 83-01-13574-3